Steg-for-Steg Guide: Fra Radonmåling til Forbedring

Her er en enkel steg-for-steg guide som tar deg gjennom prosessen, fra måling til forbedring, for å sikre et tryggere inneklima.

Måling

  1. Bestill sporfilmer: Du får tilsendt en pakke i posten som inneholder sporfilmer, en beskrivelse på hvordan du plasserer dem ut, hvordan du registrerer og sender dem tilbake, samt en returkonvolutt. Bestill sporfilm her.
  2. Riktig plassering: Plasser måleren i et oppholdsrom i de to laveste etasjene over bakkeplan. Målingen bør foregå i minst to måneder mellom oktober og april for best mulig nøyaktighet.

Befaring

  1. Kontakt oss ved radonverdier over 100 Bq/m³: Hvis radonnivået i ditt hjem overskrider 100 Bq/m³, ta kontakt med erfarne fagfolk som Radonsikring AS. Vi vil tilby en grundig befaring og gi deg råd om passende radonsikringstiltak for ditt hjem.
  2. Uforpliktende skriftlig tilbud: Etter befaringen vil vi utarbeide et uforpliktende skriftlig tilbud som beskriver de nødvendige tiltakene og kostnadene. Dette gir deg oversikt og tid til å vurdere hva som passer best for deg og din familie.

Radontiltak

  1. Basert på befaringens resultater, vil fagfolk fra Radonsikring AS utføre passende radontiltak for å redusere radonnivåene i ditt hjem.
  2. Mulige tiltak kan være:
  • Tetting: Identifisering og tetting av sprekker, åpninger og inntrengingspunkter for å hindre at radongass trenger inn i boligen.
  • Ventilasjon: Forbedring av ventilasjonssystemer for å bidra til å fjerne radongass og sikre god luftkvalitet
  • Trykkendingstiltak: Opprettelse av trykkredusering for å hindre radoninntrengning. Også kjent som radonvifte og radonsug.

Oppfølging

  1. Ny Måling: Etter gjennomførte radonsikringstiltak anbefales en ny radonmåling for å sikre at radonverdiene har blitt redusert til akseptable verdier.

Husk at det å ta grep for å redusere radonrisikoen i hjemmet ditt er en investering i helsen og tryggheten til deg og din familie.