Radon i utleieboliger

Som utleier i Norge er det viktig å være kjent med den potensielle faren for radongass i din eiendom, spesielt radon i utleieboliger. Radongass er en radioaktiv gass som kan bygge seg opp i boliger og, hvis den finnes i for høye konsentrasjoner, kan ha alvorlige helseeffekter.

For å sikre et trygt miljø i utleieboligen, må du måle radonverdiene. Faktisk er det ditt ansvar som utleier å sørge for at radonnivåene er så lave som det er praktisk mulig å oppnå. Eneste unntaket er for leiligheter som ligger på tredje etasje eller høyere over bakkenivå, som vanligvis ikke trenger å måles for radon. Les mer om radonmåling her.

Disse kravene om radonmåling gjelder for alle typer utleieboliger, inkludert de som leies ut av det offentlige, virksomheter, og private. Dette omfatter også leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig.

Radonnivået i en utleiebolig skal være under 200 Bq/m³ (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom, kjent som grenseverdien. Men hvis nivået overstiger 100 Bq/m³, kjent som tiltaksgrensen, er det nødvendig å implementere radontiltak for å redusere nivået. Disse verdiene er definert av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Effektive radontiltak er essensielle for å opprettholde sikkerheten til beboerne. Hvis radonverdiene viser seg å være mellom 100 og 200 Bq/m³ etter at tiltak er implementert, er dette akseptabelt. Men du må gjennomføre en ny måling for å sikre at radontiltakene har hatt den ønskede effekten.

Som en del av radonsikring, må radongass måles i vinterhalvåret, mellom midten av oktober og midten av april, over en periode på minst to måneder. Hvis målingene avslører at radonnivået er over tiltaksgrensen, må det være dokumentasjon tilgjengelig som viser at radontiltak er gjennomført eller er i gang.

Som utleier, er det ditt ansvar å kunne fremvise dokumentasjon på forsvarlige radonverdier. Dette vil være tilgjengelig for både leietakere og ved inspeksjoner.

Lokale myndigheter, som kommunen, og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har autoritet til å utføre inspeksjoner for radon i utleieboliger. For å være forberedt på slike inspeksjoner, er det viktig å følge forskriftene for radonsikring og gjennomføre effektive radontiltak.