Vi tilbyr radonmålinger for å sikre et trygt inneklima ved å identifisere og vurdere radongassnivåer i ditt hjem.

Vår tjeneste inkluderer langtidsmålinger med sporfilm, den mest nøyaktige metoden for å måle radonverdier over tid. Disse målingene utføres i minimum to måneder i vinterhalvåret.

i tilbyr også korttidsmålinger med spesialdetektoren Rapidos, som gir en pekepinn på radonnivået etter 7-10 dager.

Kontakt oss i dag for å benytte deg av vår radonmålingstjeneste og ta skrittet mot et radonfritt hjem.

DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) anbefaler radonmålinger som en del av radonsikringstiltak. Radongass er en usynlig og luktfri gass som kan være helseskadelig i høye konsentrasjoner. Det er derfor viktig å måle radonverdier i hjemmet ditt for å sikre et trygt inneklima.

Det er også viktig å huske at radonverdier kan endre seg over tid, derfor anbefales regelmessige målinger etter større ombygginger, ved tiltak mot radon, ved nybygg eller for bygninger i kjente radonutsatte områder. (bestill radonmåling)

 • Målingstidspunkt: Radonmåling bør utføres i vinterhalvåret mellom midten av oktober og midten av april.
 • Varighet: Målingen skal foregå over et tidsrom på minst to måneder for å gi nøyaktige radonverdier.
 • Målepunkter: Vi anbefaler å måle i minst to oppholdsrom i boligen, for eksempel stue og soverom. I bygninger med flere etasjer måler vi minst ett oppholdsrom i hver etasje. Leiligheter i boligblokker fra og med tredje etasje over bakkenivå trenger vanligvis ikke å måles.
 • Valg av måleutstyr: Du kan velge mellom sporfilmer eller elektroniske radonmåleapparater. Begge metoder følger samme fremgangsmåte. Sporfilmer kan kjøpes og plasseres ut selv, mens elektroniske apparater krever brukeransvar for riktige målinger, kalibrering og beregning av årsmiddelverdi.
 • Målerapport og dokumentasjon: Etter gjennomført måling med sporfilm mottar du en målerapport med radonverdier og utregnede årsmiddelverdier. Vår målerapport følger DSAs standarder og kan brukes som dokumentasjon på radonverdier i utleieboliger som er omfattet av strålevernforskriften.

Kom i gang med målingen

Bestill sporfilm her, raskt og enkelt.

  Tilbake
  Jeg ønsker å bestille...
  Korttidsmåling
  Langtidsmåling

  Kontaktinformasjon