Generell informasjon om radon

Radon er en radioaktiv gass som dannes naturlig når uran i jorden brytes ned. Gassen er luktfri, smakløs og usynlig, og kan bli et helseproblem når den bygger seg opp innendørs.

Radon kommer fra naturlig forekommende uran i jorda. Den kan sive inn i bygninger gjennom sprekker og åpninger i bygningens fundament.

Inhalert radon kan øke risikoen for lungekreft. Risikoen øker med radonkonsentrasjonen i inneluften og med oppholdstiden.

Radon i hjemmet

Radon kan sive inn i hjemmet ditt gjennom sprekker i grunnmuren, gulv, vegger og gjennom dreneringssystemer.

Den eneste måten å vite om hjemmet ditt har høye radonnivåer er å utføre en radonmåling.

Bestill sporfilm

Ifølge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) i Norge, bør radonnivået i inneluft ikke overstige 200 Bq/m³. Det er viktig å merke seg at selv om dette er den fastsatte grensen, anbefales det å strebe etter lavere nivåer ettersom enhver eksponering for radon øker risikoen for lungekreft.

Radonmåling

Du kan måle radon ved hjelp av en sporfilmmåling. Sporfilmer kan kjøpes her.

Bestill sporfilm

Det anbefales at du tester for radon minst hvert andre år, siden radonnivåene kan variere over tid.

Radon i nybygg

Byggteknisk forskrift (TEK17) stiller krav til at alle nye bygninger som er beregnet for varig opphold, skal oppføres med radonforebyggende tiltak, og skal ha et radonnivå i inneluft under 200 Bq/m³.

Les mer om TEK17

Tiltakene inkluderer installasjon av en radonsperre, som er en membran som hindrer radongass i å trenge inn i bygningen, og et radonsug, som reduserer radonkonsentrasjonen i inneluften.

Les om tiltak

Kom i gang med målingen

Bestill sporfilm her, raskt og enkelt.

    Tilbake
    Jeg ønsker å bestille...
    Korttidsmåling
    Langtidsmåling

    Kontaktinformasjon