Radonsikringstiltak-steg-for-steg-guide-fra-radonmaling

Oppdag en enkel steg-for-steg guide som tar deg gjennom prosessen, fra måling til implementering av effektive radonsikringstiltak, for å sikre et tryggere inneklima.

Måling

  1. Bestill sporfilmer: Du får tilsendt en pakke i posten som inneholder sporfilmer, en beskrivelse på hvordan du plasserer dem ut, hvordan du registrerer og sender dem tilbake, samt en returkonvolutt. Bestill sporfilm her.
  2. Riktig plassering: Plasser måleren i et oppholdsrom i de to laveste etasjene over bakkeplan. Målingen bør foregå i minst to måneder mellom oktober og april for best mulig nøyaktighet.

Befaring

  1. Kontakt oss ved radonverdier over 100 Bq/m³: Hvis radonnivået i ditt hjem overskrider 100 Bq/m³, ta kontakt med erfarne fagfolk som Radonsikring AS. Vi vil tilby en grundig befaring og gi deg råd om passende radonsikringstiltak for ditt hjem.
  2. Uforpliktende skriftlig tilbud: Etter befaringen vil vi utarbeide et uforpliktende skriftlig tilbud som beskriver de nødvendige tiltakene og kostnadene. Dette gir deg oversikt og tid til å vurdere hva som passer best for deg og din familie.

Radonsikringstiltak

  1. Basert på befaringens resultater, vil fagfolk fra Radonsikring AS utføre passende radontiltak for å redusere radonnivåene i ditt hjem.
  2. Mulige tiltak kan være:

Oppfølging

  1. Ny Måling: Etter gjennomførte radonsikringstiltak anbefales en ny radonmåling for å sikre at radonverdiene har blitt redusert til akseptable verdier.

Husk at det å ta grep for å redusere radonrisikoen i hjemmet ditt er en investering i helsen og tryggheten til deg og din familie.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon.